Chính sách bảo mật thông tin cá nhân 

Mục đích thu thập thông tin các nhân : 

Việc thu thập dữ liệu chủ yếu trên Website bao gồm : Họ và tên , địa chỉ , phone và email của khách hàng trong mục thanh toán. Đây là các thông tin mà chúng tôi cần thành viên cung cấp bắt buộc khi gửi thông tin nhờ tư vấn hay muốn mua sản phẩm và để chúng tôi liên hệ xác nhận lại với khách hàng trên website nhằm đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng.
Các thành viên sẽ tự chịu trách nhiệm về bảo mật và lưu giữ mọi hoạt động sử dụng dịch vụ dưới thông tin mà bạn cung cấp và hộp thư điện tử của bạn. Ngoài ra, thành viên có trách nhiệm thông báo kịp thời cho website chúng tôi về những hành vi sử dụng trái phép , lạm dụng, vi phạm bảo mật, lưu giữ tên đăng ký và mật khẩu của bên thứ ba để có biện pháp giải quyết phù hợp.

Phạm vi sử dụng thông tin :

Chúng tôi sử dụng thông tin thành viên cung cáp để :

 • Liên hệ xác nhận đơn hàng và giao hàng cho thành viên khi nhận được yêu cầu từ thành viên.
 • Cung cấp thông tin về sản phẩm đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng.
 • Gửi Email tiếp thị, khuyến mãi về hàng hóa do chúng tôi bán.
 • Gửi các thông báo về các hoạt động trên website.
 • Liên lạc và giải quyết với người dùng trong những trường hợp đặc biệt.
 • Không sử dụng thông tin cá nhân của người dùng ngoài mục đích xác nhận và liên hệ có liên quan đến giao dịch.
 • Khi có yêu cầu của cơ quan tư pháp bao gồm : Viện kiểm sát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của khách hàng.

Thời gian lưu trữ thông tin :

Dữ liệu cá nhân của các thành viên sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu ban quản trị hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân thành viên sẽ được bảo mật trên máy chủ của chúng tôi.

Những người hoặc tổ chức có thể tiếp cận với thông tin cá nhân :

 • Nhân viên công ty
 • Các đối tác có ký hợp đồng thực hiện 1 phần dịch vụ của công ty. Các đối tác này sẽ nhận được những thông tin theo thỏa thuận hợp đồng ( Có thể 1 phần hoặc toàn bộ thông tin tùy theo điều khoản hợp đồng ) để tiến hành hỗ trợ người dùng sử dụng dịch vụ do công ty cung cấp.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân :

Hộ Kinh Doanh Chloe Design

Hotline : 0978899068

Email : admin@chloedesign.com.vn

Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin :

Người tiêu dùng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào website “chloedesign.com.vn” và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu Ban quản trị thực hiện việc này.

Người tiêu dùng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ 3 đến Ban quản trị. Khi tiếp nhận những phản hồi này Chloe Design sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn Người tiêu dùng khôi phục và bảo mật lại thông tin.

Các hình thức tiếp nhận thông tin khiếu nại của Người tiêu dùng : 

 • Qua Email : admin@chloedesign.com.vn
 • Qua điện thoại : 0969799221

Lưu ý : Cơ chế tiếp nhận và giải quyết khiếu nại của Người tiêu dùng liên quan đến việc thông tin cá nhân bị sử dụng sai mục đích hoặc phạm vi đã thông báo. Chính sách này phải được hiển thị rõ ràng cho Người tiêu dùng trước hoặc tại thời điểm thu thập thông tin.

Để khiếu nại Người tiêu dùng vui lòng cung cấp chứng cứ liên quan tới vụ việc cho Ban quản trị. Ban quản trị cam kết sẽ phản hồi ngay lập tức hoặc muộn nhất trong vòng 24h ( Hai mươi tư ) giờ làm vêịc kể từ thời điểm nhận được khiếu nại.